Lietuvos IPS klubo svetainė

Lietuvos IPS klubas yra visuomeninė organizacija, vienijanti buvusius Vokietijos Parlamento (Bundestago) stipendininkus iš Lietuvos.

Lietuvos IPS klubo tikslas yra politinių, ekonominių ir kultūrinių Lietuvos ir Vokietijos santykių stiprinimas.

Pagrindiniai IPS klubo uždaviniai:

  • Palaikyti ryšius tarp buvusių stipendininkų iš Lietuvos ir kitų programoje dalyvaujančių šalių;
  • Informuoti jaunus, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir besidominčius politika Lietuvos žmones apie galimybę dalyvauti parlamentinėje stažuotėje Bundestage;
  • Suteikti būsimiesiems IPS programos dalyviams praktinių žinių apie stažuotę Bundestage ir jos atrankos procesą.