IPS programa

IPS programą organizuoja Bundestagas ir trys Berlyno universitetai. Programa kasmet suteikia galimybę apie 120 jaunų kvalifikuotų ir politika besidominčių žmonių iš Vidurio ir Rytų Europos, Prancūzijos ir JAV atlikti stažuotę Vokietijos Parlamente ir susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos parlamentine valdymo sistema. Programos dalyviai dirba kartu su Vokietijos parlamentarais ir betarpiškai stebi Vokietijos politinį gyvenimą bei įgyja praktinių žinių.

Programa trunka 5 mėn. ir apima renginius, seminarus bei stažuotę Bundestago parlamentaro biure. Programos pradžioje trijų Berlyno universitetų atstovai supažindina dalyvius su akademiniu Berlyno gyvenimu, o Bundestago administracija – su Parlamento darbu. IPS stipendininkai atlieka praktiką Bundestago parlamentarų biuruose. Kasdienis darbas ir aktyvi veikla suteikia jiems galimybę susipažinti su pačiais įvairiausiais parlamentarų darbo aspektais. Veikla apima laiškų ir pranešimų spaudai rašymą, pasiruošimą komitetų ir plenariniams posėdžiams, dalyvavimą posėdžiuose ir pan. Numatomas ir apsilankymas parlamentaro rinkiminėje apygardoje.

IPS stipendininkams suteikiama galimybė lankyti paskaitas Berlyno Humboldtų universitete bei viename iš kitų dviejų Berlyno universitetų. Stipendininkams taip pat yra siūloma speciali seminarų programa, kurią organizuoja Berlyno Humboldtų, Laisvasis ir Technikos universitetai. Be to, politiniai fondai organizuoja stipendininkams seminarus, kurių metu jie supažindinami su Vokietijos Federacinės Respublikos politiniu, ekonominiu ir kultūriniu gyvenimu.

Kiekvienais metais IPS programoje dalyvauja apie 120 dalyvių iš 28 valstybių. Tokiu būdu programa suteikia galimybę pažinti ir suvokti skirtingas įvairių šalių kultūras. Stažuotės metu dalyviams mokamos stipendijos, suteikiamas sveikatos draudimas ir gyvenamas plotas.

Dalyvavimo sąlygos ir kandidatų atranka

IPS programoje gali dalyvauti 28 valstybių atstovai: Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Bosnijos-Hercegovinos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Gruzijos, Izraelio, Kazachstano, Kosovo, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Makedonijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ukrainos, Vengrijos, Prancūzijos ir JAV. Kandidatai turi būti baigę universitetines studijas, labai gerai mokėti vokiečių kalbą ir būti ne vyresni nei 30 metų.
Atranka vyksta dviem etapais. Kandidatai iki birželio 30 d. į Vokietijos ambasadą atsiunčia gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, anketas ir kitus reikiamus dokumentus. Vokietijos ambasada geriausius kandidatus pakviečia į pokalbį, kuris vyksta tų pačių metų lapkričio-gruodžio mėn. Kasmet stažuotei Bundestage atrenkami trys atstovai iš Lietuvos, kurie kitų metų kovo mėn. išvyksta stažuotis į Berlyną.

Daugiau informacijos apie programą ir konkurso sąlygas rasite čia.