Apie programą

Tarpatautinės parlamento stipendijos (IPS – Internationales Parlamentsstipendium) programą organizuoja Bundestagas ir trys Berlyno universitetai. Programa kasmet suteikia galimybę apie 120 jaunų kvalifikuotų ir politika besidominčių žmonių iš viso pasaulio atlikti stažuotę Vokietijos Parlamente ir susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos parlamentine valdymo sistema.

Programos tikslai:

  • Stiprinti ryšius tarp Vokietijos ir programoje dalyvaujančių šalių;
  • Skatinti demokratines vertybes ir toleranciją;
  • Siekti taikaus tarpusavio bendradarbiavimo pasaulyje.

Programos eiga
Programa trunka nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. ir apima įvairius renginius, seminarus bei stažuotę Bundestago parlamentaro biure. Programos pradžioje trijų Berlyno universitetų atstovai supažindina dalyvius su akademiniu Berlyno gyvenimu, o Bundestago administracija – su Parlamento darbu. IPS stipendininkai atlieka praktiką Bundestago parlamentarų biuruose. Kasdienis darbas ir aktyvi veikla suteikia jiems galimybę susipažinti su pačiais įvairiausiais parlamentarų darbo aspektais. Veikla apima laiškų ir pranešimų spaudai rašymą, pasiruošimą komitetų ir plenariniams posėdžiams, dalyvavimą posėdžiuose ir pan. Numatoma ir išvyka į parlamentaro rinkiminę apygardą.

IPS stipendininkams suteikiama galimybė lankyti paskaitas Berlyno Humboldtų universitete bei viename iš kitų dviejų Berlyno universitetų. Stipendininkams taip pat yra siūloma speciali seminarų programa, kurią organizuoja Berlyno Humboldtų, Laisvasis ir Technikos universitetai. Be to, politiniai fondai organizuoja stipendininkams seminarus, kurių metu jie supažindinami su Vokietijos Federacinės Respublikos politiniu, ekonominiu ir kultūriniu gyvenimu.

Dalyvaujančios šalys
Nuo 2016 metų IPS programoje dalyvauja apie 120 dalyvių iš 41 valstybės – tarp jų iš Rytų ir Vidurio Europos šalių, Prancūzijos, JAV, Izraelio ir kt. Tad programa suteikia galimybę netik pažinti įvairias pasaulio kultūras, tačiau ir su šių šalių atstovais padiskutuoti apie pasaulio politinius įvykius bei daugiau sužinoti apie tų šalių politinę situaciją.

Stipendija

Stažuotės metu dalyviams mokama 500 eurų dydžio stipendija, apmokamos kelionės išlaidos, suteikiamas sveikatos draudimas ir gyvenamas plotas.

Daugiau informacijos apie programą (vokiškai) – čia.